Nöro-Oftalmoloji & Nöro-Otoloji Sempozyumu, İzmir

admin
By admin Ocak 7, 2014 01:40

no-no

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Kongreye Davet

Değerli Türk Nöroloji Derneği Üyeleri

İlkini Aralık 2013 te düzenlediğimiz Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Sempozyumunun ikincisini 29-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız ve zaman zaman tanı ve tedavi açısından güçlükler yaşadığımız “Nöro-oftalmolojik, Nöro-otolojik aciller”, “Nistagmus” ve “Optik nöropatiler” in ana konular olması düşünülmektedir.

İlk toplantıda olduğu gibi bu defa da konulara disiplinler arası bir yaklaşım getirmeyi ve bu açıdan Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları uzmanı meslektaşlarımızın da katkılarını almayı hedeflemekteyiz. Sizlerden de çalışmalarınız ve ilginç olgularınızı paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aralık ayında İzmir’in ılıman iklim koşullarında gerçekleştirmeyi umduğumuz sempozyumda birlikte olmayı umuyoruz.

Türk Nöroloji Derneği
Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy

Bilimsel Program

30 Mayıs 2015, Cumartesi
08.30-09.00 Açılış
09.00-10.30 1. Masa (Nöro-Oftalmoloji)
Eğiticiler:  Meltem Bajin, Figen Gökçay
                        Görme Keskinliği, Renk Görme, Kontrast Duyarlığı
                      RAPD Değerlendirmesi
                        Görme Alanı Değerlendirmesi
                        Göz Dibi Değerlendirmesi
                        2. Masa (Nöro-Oftalmoloji)
Eğiticiler:  Feyza Önder, Mehmet Karataş
                        Duksiyon, Kapama, Alterne Kapama Testi
                        Kırmızı Cam, Maddox Rod Testi
                        Konjuge Göz Hareketleri
                        Levator Palpebra Değerlendirmesi ( Buz Testi )
                        Pupilla Muayenesi  (Işıkta, Karanlıkta)
                       3. Masa (Nöro-Otoloji)
Eğiticiler:  Neşe Çelebisoy, Gülden Akdal
                      Nistagmus Muayenesi
                      HIT Değerlendirmesi
       Head Shake Manevrası
                      Pozisyonel Testler (Dix-Hallpike, Roll Testi)
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-13.00 Panel
                       Oturum Başkanı: Neşe Çelebisoy
                       Papilödem ve İdyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon
11.00-11.20 Papilödem ve  Psödo-Papilödem Ayrımı
Huban Atilla
11.20-11.40 Etyoloji-Fizyopatoloji
Gülden Akdal
11.40-12.00 Klinik Özellikler
Neşe Çelebisoy
12.00-12.20 Tıbbi Tedaviler
Şebnem Bıçakcı
12.20-12.40 Optik Sinir Fenestrasyonu
Meltem Bajin
12.40-13.00 Tartışma
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00- 18.30 Panel
                        Oturum Başkanı: Fethi İdiman
Görme Kaybı
14.00-14.30 Akut Görme Kaybı ve Optik Nörit
Tülay Kansu
14.30-15.00 Nöromyelitis Optika
Ayşe Altıntaş
15.00-15.30 İskemik Optik Nöropatiler
Nilüfer Kale
15.30-16.00 Herediter ve Metabolik Optik Nöropatiler
Çiğdem Doğulu
16.00-16.30 Tartışma
16.30-17.00 Kahve Arası
17.00-17.20 Kortikal Görme Kaybı
Canan T. Işıkay
17.20-17.40 Non-Organik Görme Kaybı
Tülay Kurt
17.40-18.00 Nörolojide OCT  Kullanımı
Ufuk Can
18.00-18.20 Nöro-Oftalmolojide Yardımcı İncelemeler (VEP, GA, FFA, USG, BT, MRG)
Gölge Acaroğlu
18.20-18.30 Tartışma
18.30-19.30 Olgu sunumları
19.30 Akşam Yemeği
31 Mayıs 2015, Pazar
09.00-11.30 Panel
                       Oturum Başkanı: Tülay Kansu
                        Göz Hareket Bozuklukları
09.00-09.30 Akut Oftalmoplejiler, Orbital Psödotümör
Nefati Kıylıoğlu
09.30-10.00 Supranükleer Göz Hareket Bozuklukları
Önder Akyürekli
10.00-10.30 MG ve Kas Hastalıklarında Göz Bulguları
Mehmet Karataş
10.30-11.00 Nistagmusun Lokalizasyon Değeri
Fethi İdiman
11.00-11.15 Tartışma
11.15-11.40 Kahve Arası
11.40- 12.30 Panel
                       Oturum Başkanı: Önder Akyürekli
                      Pupilla İnnervasyon Bozuklukları
11.40-12.00 Küçük Pupilla
Şansal Gedik
12.00-12.20 Büyük Pupilla
Eylem Teke
12.20-12.30 Tartışma
12.30-13.00 Konferans
                       Oturum Başkanı: Figen Gökçay
                      İşitme Kaybı ve Tinnitus
Cem Bilgen
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-17.00 Panel
                       Oturum Başkanı: Mehmet Karataş
                       Vestibüler Hastalıklar
14.00-14.30 Öykü Özellikleri
Figen Gökçay
14.30-15.00 Yardımcı İncelemeler
Hamdi Uğur
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30- 16.00 BPPV
Gülden Akdal
16.00-16.15 V. Nörit
Levent Sinan Bir
16.15-16.30 Meniere Hastalığı
Enis Alpin Güneri
16.30-17.00 Santral Vertigo Nedenleri
Neşe Çelebisoy
17.00-17.30 Tartışma
17.30 Kapanış

 

Kongreye Davet

KAYIT – KONAKLAMA – TRANSFER İÇİN,

441. Cadde No:1 06610 Birlik-Çankaya, Ankara
Tel: 0 (312) 454 00 00
Faks: 0 (312) 454 00 01
E-posta:norooftalmoloji@flaptour.com.tr

admin
By admin Ocak 7, 2014 01:40